Go Back   2018-2019 StudyChaCha > StudyChaCha Discussion Forum > General Topics
  #1  
Old November 18th, 2012, 06:33 PM
Unregister90
Guest
 
Posts: n/a
Default Free Online MPSC Test in Marathi

Hy Can you tell me that which link can provide me the Maharashtra Public Service Commission Free Online Test in Marathi and give me the link if possible?
Reply With Quote Quick reply to this message
Other Discussions related to this topic
Thread
MPSC Notes PDF in Marathi
MPSC New Syllabus in Marathi
MPSC Books In Marathi MPSC Books in Marathi & English
MPSC Study Material Free Download
MPSC Papers Free Download
MPSC point wise notes for PSI Exam In Marathi
MPSC Question Paper PDF Marathi
AIEEE Free Online Test
MPSC Notes free download
MPSC Study Material Marathi Download
AIEEE online mock test free
MPSC Question Paper In Marathi
IIT JEE Free Online Test Series
Free MHT CET Online Test
LSAT Online Practice Test Free
GATE online test series free
MPSC Online STI
CET Online Test Free
AIEEE Free Online Test Free
Free Online AIEEE Mock Test


  #2  
Old November 19th, 2012, 10:34 AM
Super Moderator
 
Join Date: Nov 2011
Posts: 11,854
Default Re: Free Online MPSC Test in Marathi

I am giving you the information regarding to the Assistant Controller of Rationing, Group-B examination of Maharashtra Public Service Commission

I am providing you the examination paper of prvious year

I am attaching the Pdf file in which you can see the question papers.

Through help of these you can easily make your examination strategy and doing preparation fo the examination

In this exam there is objective type of questions asked from the candidates
__________________
Answered By StudyChaCha Member
Reply With Quote Quick reply to this message
Our Latest Videos
Sponsored Links


  #3  
Old August 6th, 2013, 04:53 PM
Unregistered
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: Free Online MPSC Test in Marathi

i have job in police department in maharashra
Reply With Quote Quick reply to this message
  #4  
Old August 27th, 2013, 10:05 AM
abhaypatil539@gmail.com
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: Free Online MPSC Test in Marathi

लिबिया मध्ये हत्या झालेले क्रीस्ताफर स्टीव्हन हे कोणत्या देशाचे राजदूत होते?
Reply With Quote Quick reply to this message
  #5  
Old December 14th, 2013, 04:38 PM
Junior Member
 
Join Date: Dec 2013
Posts: 1
Default Re: Free Online MPSC Test in Marathi

can u tell me the procedure to study the maths needed for sti exam
Reply With Quote Quick reply to this message
  #6  
Old December 18th, 2013, 10:09 AM
Super Moderator
 
Join Date: Jun 2013
Posts: 42,978
Default Re: Free Online MPSC Test in Marathi

As you are looking here free online study material for preparation of MPSC recruitment test in Marathi language so here I am providing same you can download from our site on free of cost;


1.व्यापारी पतपत्र कोण देते ?

आयात करणारा

निर्यात करणारा

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया


2.जागतिक व्यापार संघटनेच्या कार्याचा आरंभ कधी झाला ?

1991

1995

1993


3.पुढीलपैकी कोणता देश सार्क या संघटनेचा सभासद नाही ?

भारत

पाकिस्तान

सिंगापोर


4.पुढीलपैकी कोणत्या संघटनेचे जागतिक व्यापार संघटनेत (W.T.O) रुपांतर झाले ?

इ इ सी

ग्याट

फेरा


5.भारतीय निर्यात विषयक मुल्यासंदर्भात खालील कोणता वस्तुगट अधिक महत्वाचा आहे ?

हस्तकला

तयार कपडे

चामडे व चामडी वस्तु


6.सन १९९४ पासून खालीलपैकी कोणत्या खात्यावर भारतीय रुपया हे मुक्त परिवर्तनीय चलन बनविले गेले ?

चालू खाते

बचत खाते

भांडवली खाते


7.सहकारी बँकाची संरचना किती स्तरीय असते ?

1

2

3


8.भारतात मध्यवर्ती बँकेची कार्ये पार पाडण्याची जबाबदारी कोणत्या बँकेवर आहे ?

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया

स्टेट बँक ऑफ इंडिया


9.विभागीय ग्रामीण बँका कोणासाठी कार्य करतात ?

ग्रामीण भागातील दुर्बल घटक

फक्त लहान शेतकरी

फक्त ग्रामीण भागातील लघु उद्योग संस्था


10.भारतातील सहा प्रमुख बँकाचे राष्ट्रीयीकरण कोणत्या वर्षी झाले ?

1969

1980

1991


11.नरसिम्हन समितीची महत्वाची शिफारस ...हि आहे

बँकिंग पद्धतीची कार्यक्षमता व परिणामकारकता वाढविणे

बँकिंग पद्धतीचे आधुनिकीकरण करणे

वरील दोन्ही


12.राष्ट्रीय शेयर बाजारच्या व्यापारी व्यवहाराची सुरुवात केव्हा झाली ?

1994

1992

1985


13.सन २००१ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या वित्त विधेयकानुसार आय्कार्मुक्त वार्षिक उत्पन्न रु .....आहे

30000

50000

35000


14.संसदेच्या सार्वजनिक लेख समितीचे कार्य म्हणजे ....

सार्वजनिक लेखा परीक्षण करणे

सार्वजनिक लेखांची सतर्कता पूर्वक देखरेख व तपासणी करणे

अहवाल सदर करणे


15.व्यवसाय कर ...कडून आकारला जातो

राज्य सरकार

नगर पालिका

केंद्र सरकार


16.खालीलपैकी कोणत्या करांची आकारणी व वसुली केंद्र सरकार करते परंतु त्याचे वाटप मात्र केंद्र व राज्य सरकारमध्ये केले जाते ?

उत्पादन कर व प्राप्ती कर

उत्पादन कर व जकात

जकात व प्राप्ती कर


17.सन २००० मध्ये भारताचे अदत्त परकीय कर्ज किती होते ?

९८.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर

५०.० अब्ज अमेरिकन डॉलर

८०.० अब्ज अमेरिकन डॉलर


18.सन १९९९ मध्ये नेमलेली राजा चेलय्या समिती ...या नावाने सुद्धा ओळखली जाते ?

कर सुधारणा समिती

आर्थिक सुधारणा समिती

प्रत्यक्ष कर सुधारणा समिती


19.दुसरी पंच वार्षिक योजना कोणत्या प्रतीमानावर आधारित होती ?

प्रा पी सी महालनोबीस

प्रा हेराल्ड

डॉ अशोक रुद्रा


20.अकराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते ?

के सी पंत

एन डी तिवारी

ए एम खुस्रो

Here is attachment for more paper
Attached Files
File Type: doc MPSC Test free study material.doc (64.0 KB, 428 views)
Reply With Quote Quick reply to this message
  #7  
Old December 20th, 2013, 12:37 PM
Unregistered
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: Free Online MPSC Test in Marathi

Can any of you here tell me where I can start MPSC online practice test in marathi??
Reply With Quote Quick reply to this message
  #8  
Old December 20th, 2013, 12:39 PM
Super Moderator
 
Join Date: Jun 2013
Posts: 42,978
Default Re: Free Online MPSC Test in Marathi

There are many sites in Internet which provides MPSC online practice test in marathi, among them here I am giving you example of one such site

Go to the official site - mpsconline.weebly.com/

This page look likes below image

mpsconline.weebly.com/

At this page, click on - MPSC Online Test
Under this section you will find various test
For example click on - MPSC Online Practice Test -2
You will get test paper which look likes below imageStart doing your test

Last edited by Aakashd; July 30th, 2018 at 12:21 PM.
Reply With Quote Quick reply to this message
  #9  
Old January 20th, 2015, 04:42 PM
Unregistered
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: Free Online MPSC Test in Marathi

tell me about mpsc question paper pdf files
Reply With Quote Quick reply to this message
  #10  
Old August 22nd, 2015, 08:39 PM
Unregistered
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: Free Online MPSC Test in Marathi

WHAT IS FAMOUS HAWAMAHAL IN CITY
Reply With Quote Quick reply to this message
Reply


Reply to this Question / Ask Another Question
Your Username: Click here to log in

Message:
Options

Forum Jump


All times are GMT +6.5. The time now is 01:11 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2 3 4 5 6 7 8 9