Go Back   2018-2019 StudyChaCha > >
  #1  
Old May 14th, 2014, 04:36 PM
Kesari
Super Moderator
 
Join Date: Dec 2011
Posts: 21,878
Default

Give me information about list of casts comes under OBC Category of Karnataka State

Here I am giving you information about list of casts comes under OBC Category of Karnataka State

Pattegar,Patvekari,Patregar
Scheduled Castes Converts to Christianity
Halakki Vokkalu, Vakkal, Gram Vakkal,
Kasar,Kansar,Kanchori, Kanchera, Kanchugara, Bogara
Gatti/Gattiyavaru
Gondali,Ghondali, Gondaliga, Gondhali, Gondhalli
Balasanthoshi
Other Muslims excluding
Chambukutti
Devadiga, Devadigar, Moili, Moyili, Devadig,Devali,
Nandiwala
Kalkari, Kelkari, Khelkari
Kshowrika, Chouriya, Navalig/Navaligara/Navi, Napitha,
Kutiga Uppara, Melusakkreyavaru, Namada Uppara,
Haranshikari,Chigaribetegar, Vaghri, Wagiri,
Gonichetty, Gonigamane
Viswakarma,Akkasale,Aksali,Lingayat Akkasali,
Shikkaligar,Shikalgar,Sikkaligara
Chapper Band (Muslim)
Kuruban, Kurumban, Kurumba, Lingayat Kuruba/
Tigala,Thigala, Tigler,Vannikula, Kshatriya,
Ladaf,
Bailapatar, Bailpatar, Bilapatar
Ayiri, Avir, Sale, Padmasale, Saale,Kailkolan,
Achari, Viswa Brahmin,Daivagnya Brahmin,Kammara,
Kasban, Mannur/Munnar, Mutrasi, Matracha,
Bhardi,Bhargi
Kamati,Kaman
Hanabar
Bahurupi
Kavadi
Gurou
Sadajoshi
Ambalavasi, Ambalakarma, Ambalakaran
Savitha, Bandari/Bhandari, Lingayat Bhandari, Bajanthri/
Bogad,Bogadi, Bagadi, Bogodi, Bagaadi, Bagdi, Bagodi
Sutsali
Kalayiri, Koleri, Kolari
Patra
Pichguntala, Pichigunta, Pichuguntala
Kanjirbhat,Khanjarbhat, Kanjirbhaat
Vokkaliga, Vakkaliga,Sarpa Vakkaliga,Uppina
Kamsal,Lingayat Kammasali,Kamsala,Panchal,
Kotekshatriya,Rama Kshatriya, Ramaraja Kshatriya,
Takankar
Kahar,Meenagar,Mogaveera,Kharia,Sunagara,
Korwar,Korwari, Kaikadi, Koragar, Yerkala, Erakala,
Lonari
Chitrakathijoshi
Kalal,Goundla, Goondla, Thiyan, Tiyan, Ezhava,Thiyya
Lingayat Kumbar/Kumbara, Kusavan, Kulala, Kulalar,
Atari, Athari
Sadhu Chetty, Sadhu Shetty, Telugu Chetty,
Salaparu, Sanaparu, Sanapar, Salapar, Janapar,
Bajania, Bajenia
Sajjanaganigar, Teli, Gandla
Vasudev
Kichagara
Vanniya, Vanniyar, Vannia Gounder,Gounder/Gownder,

Panika
Sansia
Reinudas
Murrari
Kolayan, Urali
Kabbaliga, Kabbili, Kabber, Kabbera, Kharvi, Bhoi,
Chitara
Rajapuri, Rajpur, Balavalikar
24 Manai Telugu Chetty, 24 Manai Telugu Chettiar,
Agasa,Lingayat Agasa, Sakala, Madivala/Madivalaru
Hoovadiga, Hugar, Hoogar, LingayatHugar/Hoogara
Kumbri Maratha (belonging to Uttra Kannada District)
Kutuna
Darzi, Bhavasar Karshatriya, Chippi, Chippiga,
Gangakula, Gangemakkalu, Gangamatha,
Siviyar,Parivara, Galadakonkani
Kshatriya, Dharmaraja Kapu, Kurovan, Palli
Darvesu
Vir,Veer,Veeramasti
Bhaat,Bhatraj, Bohrot, Bhatraju
Hatagar, Lingayat Hatgar
Asthanagolla, Yadava, Adavigolla, Gopala, Gopali
Devanga,Devang, Koshti, Hutgar/Hutkar, Jed,
Gangaputra, Gowrimatha, Ambig, Ambiga, Bestha,
Pandaram,Pandar, Pandara
Digwan, Jingar
Handevazir
Lingayat Madivala, Sakalavadu, Tsakala, Chakala,
Otari
Govandi, Gavadi, Goundi, Melusakkare, Kallu
Padit
Rajput
Tachayiri
Chamboti
Mukkavan
Goniga, Sadu Setty, Sadhu Chetty, Sadhu Setty,
Lingayat Bilimagga, Thogata, Soniga, Jamkhana,
(i) Cutchi Memon (ii) Navayat (iii) Bohra or Bhora or Borah
Modiga,Modikara, Modikar
Charodi,Mestha
Lingayat Banagar
Marta
Karuva
Chaptegar,Chaptegara
Ganiga,Lingayat Ganiga/Ganigar, Lingayat Sajjan/
Kanjari, Kanjar, Kanjir
Gudigara
Moolya
Masaniayogi
Pandara, Pandar,Pendara, Pendari, Pindari
Vettuvan
Bandhari
Simpi, Shimpi, Lingayat Simpy, Sivasimpy, Sai,
Mangala, Kelasi, Kshowrad, Kshowrik/Kshaurika/
Kolla, Kollala
Bhoyi, Boyi, Thoreya, Harakanthra, Hariakanthra,
Idiga,Ediga, Eliga,Iliga, Halepaik, Billava, Devar,
Pinjari,
Kavutian
Pannekara-Konkani
Kumbara, Kummara, Khumara, Kumbhar, Khumbhar,
Pamlor
Nadaf,
Dholi
Bedaru, Valimiki, Barki, Parivara, Bendar, Berad,
Panchala,Sutar,Badagi,Lingayat Badiga,Badiwadla,Sony,
Binapatta
Vannan, Dhobi, Parit, Rajaka
Gosavi,Gosayi, Gosain, Atit
Sappaliga, Sheregar, Servegar, Suplig
Chapper Banda
Hanabaru, Krishna Golla, Anubaru, Atanabaru, Hanbar
Kulavadi (Sudra)
Aghori, Karkarmunda
Bingi
Kanyan, Balyaya
Satani,Chattada Srivaishnava,Vaishnava
Mannan
(viii) Mahdivia/Mahdavi (ix) Konkani or Jamayati Muslims
Bhavin
Dombi-Dasaru
Gurav, Lingayat Gurav, Gurov, Tambli, Tamballa, Gurava,
Shanan
Bazigar
Anduran
Talwar,Valmikimakkalu, Vedan, Parivara Nayaka
Johari
Durgamurga, Burburcha
Bawtar
Katabu,Katabar
Kudubi
Kurubaru, Halumatha, Dhangar, Bharwad, Goraya
Vadi
Nairy
Patramela
Kanate
Pichati
Ghisadi
Sudir,Sudra
Ambattan
Giddidki, Pingle, Pingale
Ghadshi, Ghadsi
Kuruba, Kurub, Kurab,
Nalki
Balija, Balajiga,Banajiga, Bale Balajiga,
Boya, Naikamakkalu, Naikwadi, Palegar, Remoshi,
Sarania
Phulmali, Phulari, Phoolari, Jeer, Lingayat Jeer
Ghadi
Nirshikari, Bagri, Baori, Phasachari,Vagri
Nayanaja Kshatri, Hajjam/Hajama, Nhavi, Nadiga,Ambattan,
Kumara Panth, Komarpant, Komarpaik
Javeri, Jawari
Dudekula
Bakadra
Honniyar
Sunna Uppara, Sunnagara, Padit/Padti, Uppaliga,
Sunnagara, Uppaliyan, Beldar, Chunar, Gavandi,
Dang-Dasar
Bhajanthri, Lingayat Bajantri, Mahale, Hadapada,
Telungupatti Chetty, Telungu Chetty, Telungu Chettiar,
Nayinda,Lingayat Nayinda, Nayanaja Kshatriya,
Beria
Telugu Chettiar, Telugu Shetty, Telugu Setty,
Mansoori
Kasbin
Gujar,Guzar
Ladar, Lad, Ladaru, Yelegal
Marayan, Maravan
Uppaliga Shetty, Sagar, Sagara, Kerebandiyavaru,
Somavamsha Arya Kshatriya, Tambat, Nalabund,
Hindu Sadaru
Dasa Banajiga, Naidu, Bhogam/Teluga, Telaga Balija,
Beshtar, Bunde-Beshta
in the list of SC) Kotekar
Pullavan
Mudhar
Servgar (South Kanara) Serugara (north Kanara)
Siddi
Kadu Konkani
Janapan,Janapachetty, Janapashetty, Janapasetty,
Kasai, Katik, Khatik, Katuka, Katuga, Kasab, Aray
Malayali Billava, Deevar, Devaramakkalu, Namdhari,
Nat,Natuva
Pinjara,
Lingayat Bilijedaru/Jeda, Winkar, Julohi, Hulkar,
Gam Gowda, Gam Gawda, Gavada, Kare Vokkalu,
Medari, Lingayat Medhar, Burud, Gauriga, Medara
Golla,Gouli,Lingayat gowli/Gauli/Kawadiga, Gopal, Yadav,
Lonari, Yekkali, Yakalara
Velluthedan
Kurushinasetty, Lingayat Kuruhinashetty, Bilimagga,
Kunchavakkal, Atte Vokkalu, Shilwakkal, Halakkivakkal
Kanbi, Kulwadi, Kunbi
Nadora,Uppunador, Torke Nador, Nador/Nadavar/Nadava
Yekalar, Yaklar, Egilika
Yeralu
Bhamta,Bhompta, Paradeshi Bhampta, Bhomptra,
Panaba
Gabit, Gabbit, Gapit, Gaabit, Daalji,Daavat
Kanisan, Kaniyar, Kaniyaru, Kaniya,Kaniyan,
Jogi,Joger, Sanjogi, Jogar
Neikar, Jadar, Lingayat Jadaru, Swakula Sale
(iv) Sayyid (v) Sheik (vi) Pathan (vii) Mughal
Sanyasi
Sarordi,Saroda
Teluga Banajiga, Setty Balija, Setty Banajiga,
Kotari,Kottari,Kotary,Kottary
Bairagi, Bava, Bavaji, Byaragi, Bavani
Satarkar
Neygi, Pattasale, Lingayat Neygi/Nekar/Neygi,
Lingayat Neelagar
Uppara, Uppar, Uppera, Lingayat Uppara/
Chunchar
Hoogaran, Maalgar, Lingayat Malgar, Mali, Phoolmali,
Budbudki, Budbudkala, Devari, Joshi
Full-Mali,Baghban,Bagban,Bagwan
Saniyaar
Tilari,Tirali
Maravar
Kolaga Vokkaliga, Gouda/Gowda (Rural areas only)
Vaidu
Chaliyan, Teruvan, Challiya
Handervut
Kunchi, Korva, Koramasetty, Yerukala
Chara,Chhar, Chhara
Howgar,Hawgar, Hawadiga
Osthan
Lingayat Hadapada, Melagara, Pariyala
Panasa,Pansa
Koyava
24 Mane Telugu Shetty, 24 Mane Telugu Chetty,
Koteyar, Kotegara, Kotegar (other than those included
Helava,Holeva
Mirai, Rangari, Rangrez, Nilari, Namdev,
Natha Panthi,Daurigosayi
Bathal,Battal, Batter, Battar
(Other than Kollegal Taluqa of Mysore District),
24 Mane Telugu Chettiar, 24 Manai Telugu Shetty,
Kashikapdi, Kashikapadi,Tirumali
Marati (belonging to Uttar Kannada District)
Lingayat Kammara,Ausala,Kammalan,Luhar(Kammari),
Agnani
Tilvi
Chitragar, Chitara, Chittari, Aryakshatriya and Sarige
Karikudumbi
Namdev Simpy, Rangare, Neelagar,
Takari, Uchillian
Kurma, Kurmi
Kolhati,Kolhatigi
Sonar,Pattar,Gejjigara,Silpi
Padayachi, Kander,Shambhukula Kshatriya, Agnikula
Janappan, Balegara, Lingayat Balegala/Baleshettaru

Last edited by Aakashd; May 17th, 2019 at 03:07 PM.
Reply With Quote Quick reply to this message
Other Discussions related to this topic
Thread
Karnataka State Employees Group Insurance Scheme
Karnataka State Pre University Board
Karnataka State Open University
Karnataka State Open University BSC IT
Karnataka state board key answers
Karnataka State Law University, Hubli
Karnataka State Women's University
Karnataka State University India
Karnataka State Open University Mysore Karnataka Address
State government employee aged 43 eligible for Group I exam
List of Government Medical Colleges in Karnataka
Karnataka State University Dharwad
Karnataka State II PUC question paper
MSW Karnataka State Course
Karnataka State Open University B.ed
Karnataka State Open University Act
Manonmaniam Karnataka State University
Karnataka State Women University Bijapur 586 101 karnataka
Gulbarga University Karnataka State
Karnataka State Open University MBA Course


  #2  
Old October 22nd, 2014, 02:12 PM
Mohammed Rafiulla
Guest
 
Posts: n/a
Default subcastes comes under MUSLIM

Give me information about list of subcastes comes under MUSLIM & his Category of Karnataka State?
Reply With Quote Quick reply to this message
Sponsored Links


  #3  
Old November 10th, 2014, 03:22 PM
Shivu V S
Guest
 
Posts: n/a
Post Need OBC list in category

Please Give me karnataka OBC list in category(Cat-II/A/B,Cat-II/A/B,Cat-III/A/B)
Reply With Quote Quick reply to this message
  #4  
Old February 11th, 2015, 06:17 PM
Unregistered
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: Need OBC list in category

Quote:
Originally Posted by Shivu V S View Post
Please Give me karnataka OBC list in category(Cat-II/A/B,Cat-II/A/B,Cat-III/A/B)
vokkalliga gowdas comes in which catagory
Reply With Quote Quick reply to this message
  #5  
Old February 26th, 2015, 06:40 PM
Unregistered
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: Karnataka State Government OBC Group List

Which category does Bunts community comes?
Reply With Quote Quick reply to this message
  #6  
Old April 26th, 2015, 12:58 PM
k.shivakumar
Guest
 
Posts: n/a
Default lingayut cast which catagary in karnataka

lingayut cast which catagary in karnataka
Reply With Quote Quick reply to this message
  #7  
Old April 27th, 2015, 06:44 PM
Manjunatha Hampapura L
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: Need OBC list in category

Quote:
Originally Posted by Unregistered View Post
vokkalliga gowdas comes in which catagory
Vokkaliga Coming Under general and OBC and 3A
Reply With Quote Quick reply to this message
  #8  
Old May 1st, 2015, 02:12 PM
Unregistered
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: Karnataka State Government OBC Group List

lingayat gowda is coming under central obc or general pls tell me bcs i am submit to net application
Reply With Quote Quick reply to this message
  #9  
Old May 7th, 2015, 05:05 PM
Unregistered
Guest
 
Posts: n/a
Default Re: Karnataka State Government OBC Group List

Quote:
Originally Posted by Kesari View Post
Here I am giving you information about list of casts comes under OBC Category of Karnataka State

Pattegar,Patvekari,Patregar
Scheduled Castes Converts to Christianity
Halakki Vokkalu, Vakkal, Gram Vakkal,
Kasar,Kansar,Kanchori, Kanchera, Kanchugara, Bogara
Gatti/Gattiyavaru
Gondali,Ghondali, Gondaliga, Gondhali, Gondhalli
Balasanthoshi
Other Muslims excluding
Chambukutti
Devadiga, Devadigar, Moili, Moyili, Devadig,Devali,
Nandiwala
Kalkari, Kelkari, Khelkari
Kshowrika, Chouriya, Navalig/Navaligara/Navi, Napitha,
Kutiga Uppara, Melusakkreyavaru, Namada Uppara,
Haranshikari,Chigaribetegar, Vaghri, Wagiri,
Gonichetty, Gonigamane
Viswakarma,Akkasale,Aksali,Lingayat Akkasali,
Shikkaligar,Shikalgar,Sikkaligara
Chapper Band (Muslim)
Kuruban, Kurumban, Kurumba, Lingayat Kuruba/
Tigala,Thigala, Tigler,Vannikula, Kshatriya,
Ladaf,
Bailapatar, Bailpatar, Bilapatar
Ayiri, Avir, Sale, Padmasale, Saale,Kailkolan,
Achari, Viswa Brahmin,Daivagnya Brahmin,Kammara,
Kasban, Mannur/Munnar, Mutrasi, Matracha,
Bhardi,Bhargi
Kamati,Kaman
Hanabar
Bahurupi
Kavadi
Gurou
Sadajoshi
Ambalavasi, Ambalakarma, Ambalakaran
Savitha, Bandari/Bhandari, Lingayat Bhandari, Bajanthri/
Bogad,Bogadi, Bagadi, Bogodi, Bagaadi, Bagdi, Bagodi
Sutsali
Kalayiri, Koleri, Kolari
Patra
Pichguntala, Pichigunta, Pichuguntala
Kanjirbhat,Khanjarbhat, Kanjirbhaat
Vokkaliga, Vakkaliga,Sarpa Vakkaliga,Uppina
Kamsal,Lingayat Kammasali,Kamsala,Panchal,
Kotekshatriya,Rama Kshatriya, Ramaraja Kshatriya,
Takankar
Kahar,Meenagar,Mogaveera,Kharia,Sunagara,
Korwar,Korwari, Kaikadi, Koragar, Yerkala, Erakala,
Lonari
Chitrakathijoshi
Kalal,Goundla, Goondla, Thiyan, Tiyan, Ezhava,Thiyya
Lingayat Kumbar/Kumbara, Kusavan, Kulala, Kulalar,
Atari, Athari
Sadhu Chetty, Sadhu Shetty, Telugu Chetty,
Salaparu, Sanaparu, Sanapar, Salapar, Janapar,
Bajania, Bajenia
Sajjanaganigar, Teli, Gandla
Vasudev
Kichagara
Vanniya, Vanniyar, Vannia Gounder,Gounder/Gownder,

Panika
Sansia
Reinudas
Murrari
Kolayan, Urali
Kabbaliga, Kabbili, Kabber, Kabbera, Kharvi, Bhoi,
Chitara
Rajapuri, Rajpur, Balavalikar
24 Manai Telugu Chetty, 24 Manai Telugu Chettiar,
Agasa,Lingayat Agasa, Sakala, Madivala/Madivalaru
Hoovadiga, Hugar, Hoogar, LingayatHugar/Hoogara
Kumbri Maratha (belonging to Uttra Kannada District)
Kutuna
Darzi, Bhavasar Karshatriya, Chippi, Chippiga,
Gangakula, Gangemakkalu, Gangamatha,
Siviyar,Parivara, Galadakonkani
Kshatriya, Dharmaraja Kapu, Kurovan, Palli
Darvesu
Vir,Veer,Veeramasti
Bhaat,Bhatraj, Bohrot, Bhatraju
Hatagar, Lingayat Hatgar
Asthanagolla, Yadava, Adavigolla, Gopala, Gopali
Devanga,Devang, Koshti, Hutgar/Hutkar, Jed,
Gangaputra, Gowrimatha, Ambig, Ambiga, Bestha,
Pandaram,Pandar, Pandara
Digwan, Jingar
Handevazir
Lingayat Madivala, Sakalavadu, Tsakala, Chakala,
Otari
Govandi, Gavadi, Goundi, Melusakkare, Kallu
Padit
Rajput
Tachayiri
Chamboti
Mukkavan
Goniga, Sadu Setty, Sadhu Chetty, Sadhu Setty,
Lingayat Bilimagga, Thogata, Soniga, Jamkhana,
(i) Cutchi Memon (ii) Navayat (iii) Bohra or Bhora or Borah
Modiga,Modikara, Modikar
Charodi,Mestha
Lingayat Banagar
Marta
Karuva
Chaptegar,Chaptegara
Ganiga,Lingayat Ganiga/Ganigar, Lingayat Sajjan/
Kanjari, Kanjar, Kanjir
Gudigara
Moolya
Masaniayogi
Pandara, Pandar,Pendara, Pendari, Pindari
Vettuvan
Bandhari
Simpi, Shimpi, Lingayat Simpy, Sivasimpy, Sai,
Mangala, Kelasi, Kshowrad, Kshowrik/Kshaurika/
Kolla, Kollala
Bhoyi, Boyi, Thoreya, Harakanthra, Hariakanthra,
Idiga,Ediga, Eliga,Iliga, Halepaik, Billava, Devar,
Pinjari,
Kavutian
Pannekara-Konkani
Kumbara, Kummara, Khumara, Kumbhar, Khumbhar,
Pamlor
Nadaf,
Dholi
Bedaru, Valimiki, Barki, Parivara, Bendar, Berad,
Panchala,Sutar,Badagi,Lingayat Badiga,Badiwadla,Sony,
Binapatta
Vannan, Dhobi, Parit, Rajaka
Gosavi,Gosayi, Gosain, Atit
Sappaliga, Sheregar, Servegar, Suplig
Chapper Banda
Hanabaru, Krishna Golla, Anubaru, Atanabaru, Hanbar
Kulavadi (Sudra)
Aghori, Karkarmunda
Bingi
Kanyan, Balyaya
Satani,Chattada Srivaishnava,Vaishnava
Mannan
(viii) Mahdivia/Mahdavi (ix) Konkani or Jamayati Muslims
Bhavin
Dombi-Dasaru
Gurav, Lingayat Gurav, Gurov, Tambli, Tamballa, Gurava,
Shanan
Bazigar
Anduran
Talwar,Valmikimakkalu, Vedan, Parivara Nayaka
Johari
Durgamurga, Burburcha
Bawtar
Katabu,Katabar
Kudubi
Kurubaru, Halumatha, Dhangar, Bharwad, Goraya
Vadi
Nairy
Patramela
Kanate
Pichati
Ghisadi
Sudir,Sudra
Ambattan
Giddidki, Pingle, Pingale
Ghadshi, Ghadsi
Kuruba, Kurub, Kurab,
Nalki
Balija, Balajiga,Banajiga, Bale Balajiga,
Boya, Naikamakkalu, Naikwadi, Palegar, Remoshi,
Sarania
Phulmali, Phulari, Phoolari, Jeer, Lingayat Jeer
Ghadi
Nirshikari, Bagri, Baori, Phasachari,Vagri
Nayanaja Kshatri, Hajjam/Hajama, Nhavi, Nadiga,Ambattan,
Kumara Panth, Komarpant, Komarpaik
Javeri, Jawari
Dudekula
Bakadra
Honniyar
Sunna Uppara, Sunnagara, Padit/Padti, Uppaliga,
Sunnagara, Uppaliyan, Beldar, Chunar, Gavandi,
Dang-Dasar
Bhajanthri, Lingayat Bajantri, Mahale, Hadapada,
Telungupatti Chetty, Telungu Chetty, Telungu Chettiar,
Nayinda,Lingayat Nayinda, Nayanaja Kshatriya,
Beria
Telugu Chettiar, Telugu Shetty, Telugu Setty,
Mansoori
Kasbin
Gujar,Guzar
Ladar, Lad, Ladaru, Yelegal
Marayan, Maravan
Uppaliga Shetty, Sagar, Sagara, Kerebandiyavaru,
Somavamsha Arya Kshatriya, Tambat, Nalabund,
Hindu Sadaru
Dasa Banajiga, Naidu, Bhogam/Teluga, Telaga Balija,
Beshtar, Bunde-Beshta
in the list of SC) Kotekar
Pullavan
Mudhar
Servgar (South Kanara) Serugara (north Kanara)
Siddi
Kadu Konkani
Janapan,Janapachetty, Janapashetty, Janapasetty,
Kasai, Katik, Khatik, Katuka, Katuga, Kasab, Aray
Malayali Billava, Deevar, Devaramakkalu, Namdhari,
Nat,Natuva
Pinjara,
Lingayat Bilijedaru/Jeda, Winkar, Julohi, Hulkar,
Gam Gowda, Gam Gawda, Gavada, Kare Vokkalu,
Medari, Lingayat Medhar, Burud, Gauriga, Medara
Golla,Gouli,Lingayat gowli/Gauli/Kawadiga, Gopal, Yadav,
Lonari, Yekkali, Yakalara
Velluthedan
Kurushinasetty, Lingayat Kuruhinashetty, Bilimagga,
Kunchavakkal, Atte Vokkalu, Shilwakkal, Halakkivakkal
Kanbi, Kulwadi, Kunbi
Nadora,Uppunador, Torke Nador, Nador/Nadavar/Nadava
Yekalar, Yaklar, Egilika
Yeralu
Bhamta,Bhompta, Paradeshi Bhampta, Bhomptra,
Panaba
Gabit, Gabbit, Gapit, Gaabit, Daalji,Daavat
Kanisan, Kaniyar, Kaniyaru, Kaniya,Kaniyan,
Jogi,Joger, Sanjogi, Jogar
Neikar, Jadar, Lingayat Jadaru, Swakula Sale
(iv) Sayyid (v) Sheik (vi) Pathan (vii) Mughal
Sanyasi
Sarordi,Saroda
Teluga Banajiga, Setty Balija, Setty Banajiga,
Kotari,Kottari,Kotary,Kottary
Bairagi, Bava, Bavaji, Byaragi, Bavani
Satarkar
Neygi, Pattasale, Lingayat Neygi/Nekar/Neygi,
Lingayat Neelagar
Uppara, Uppar, Uppera, Lingayat Uppara/
Chunchar
Hoogaran, Maalgar, Lingayat Malgar, Mali, Phoolmali,
Budbudki, Budbudkala, Devari, Joshi
Full-Mali,Baghban,Bagban,Bagwan
Saniyaar
Tilari,Tirali
Maravar
Kolaga Vokkaliga, Gouda/Gowda (Rural areas only)
Vaidu
Chaliyan, Teruvan, Challiya
Handervut
Kunchi, Korva, Koramasetty, Yerukala
Chara,Chhar, Chhara
Howgar,Hawgar, Hawadiga
Osthan
Lingayat Hadapada, Melagara, Pariyala
Panasa,Pansa
Koyava
24 Mane Telugu Shetty, 24 Mane Telugu Chetty,
Koteyar, Kotegara, Kotegar (other than those included
Helava,Holeva
Mirai, Rangari, Rangrez, Nilari, Namdev,
Natha Panthi,Daurigosayi
Bathal,Battal, Batter, Battar
(Other than Kollegal Taluqa of Mysore District),
24 Mane Telugu Chettiar, 24 Manai Telugu Shetty,
Kashikapdi, Kashikapadi,Tirumali
Marati (belonging to Uttar Kannada District)
Lingayat Kammara,Ausala,Kammalan,Luhar(Kammari),
Agnani
Tilvi
Chitragar, Chitara, Chittari, Aryakshatriya and Sarige
Karikudumbi
Namdev Simpy, Rangare, Neelagar,
Takari, Uchillian
Kurma, Kurmi
Kolhati,Kolhatigi
Sonar,Pattar,Gejjigara,Silpi
Padayachi, Kander,Shambhukula Kshatriya, Agnikula
Janappan, Balegara, Lingayat Balegala/Baleshettaru

where is swakul sali is there ?
Reply With Quote Quick reply to this message
  #10  
Old July 14th, 2015, 02:39 PM
kmkmanasayahoo.com
Guest
 
Posts: n/a
Default caste list

please send me caste list of karnataka with category
Reply With Quote Quick reply to this message
Reply


Reply to this Question / Ask Another Question
Your Username: Click here to log in

Message:
Options

Forum Jump


All times are GMT +6.5. The time now is 05:08 PM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2019, vBulletin Solutions Inc.
Search Engine Optimisation provided by DragonByte SEO v2.0.42 (Pro) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte Technologies Ltd.