Go Back   2021-2022 StudyChaCha > StudyChaCha Discussion Forum > General Topics

  #2  
Old September 3rd, 2013, 05:01 PM
Super Moderator
 
Join Date: Jun 2013
Default Re: Colleges Of Czech Republic

Universities in the Czech Republic by 2013 University Web Ranking

1 Ceské vysoké ucení technické v Praze Prague ...
2 Univerzita Karlova v Praze Prague ...
3 Masarykova univerzita Brno ...
4 Vysoké ucení technické v Brne Brno
5 Vysoká škola ekonomická v Praze Prague ...
6 Ceska zemedelska univerzita v Praze Prague
7 Univerzita Palackého v Olomuci Olomouc
8 Západoceská Univerzita v Plzni Plzen
9 Ostravská Univerzita v Ostrave Ostrava
10 Mendelova univerzita v Brne Brno ...
11 Vysoká škola bánská-Technická univerzita Ostrava Ostrava ...
12 Slezská univerzita v Opave Opava ...
13 Jihoceská univerzita v Ceských Budejovicích Ceske Budejovice ...
14 Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Zlín ...
15 Univerzita Pardubice Pardubice ...
16 Technická Univerzita v Liberci Liberec
17 Univerzita Hradec Králové Hradec Králové
18 Univerzita J.E. Purkyne v Ústí nad Labem Ustí nad Labem
19 Veterinární a farmaceutická univerzita Brno Brno
20 Akademie múzických umìní v Praze Prague ...
21 Akademie vytvarnych umeni v Praze Prague
22 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Prague
23 Vysoká škola umeleckoprumyslová v Praze Prague
24 University of New York in Prague Prague
25 Vysoká škola podnikání Ostrava
26 Univerzity Jana Amose Komenského Prague
27 Janáckova akademie múzických umení v Brne Brno
28 Bankovní institut vysoká škola Prague ...
29 Vysoká škola financní a správní Prague
30 Anglo-americká vysoká škola, o.p.s. Prague
31 Vysoká škola ekonomie a managementu Prague
32 Metropolitní univerzita Praha Prague ...
33 Vysoká škola polytechnická Jihlava Jihlava
34 Mezinarodni baptisticky teologicky seminar Prague
35 Newton College Brno
36 Vysoká škola technická a ekonomická v Ceských Budejovicích Ceske Budejovice
37 Vysoká škola hotelová v Praze 8 Prague
38 Vysoka škola logistiky o.p.s. Prerov ...
39 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o. p. s. Ceske Budejovice ...
40 Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky Prague
41 Vysoká škola cestovního ruchu, hotelnictví a lázenství Prague
42 Soukromá vysoká škola ekonomických studií Prague
43 Unicorn College Prague
44 Vysoká škola Karlovy Vary Karlovy Vary
45 Vysoká škola Karla Engliše v Brne Brno
46 Vysoká škola obchodní v Praze Prague
47 Literární akademie Josefa Škvoreckého Prague
48 Škoda Auto Vysoká škola Mladá Boleslav
49 Brno International Business School Brno
50 Pražská vysoká škola psychosociálních studií Prague
51 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo Znojmo
52 Západomoravská vysoká škola Trebíc Trebíc
53 Filmová akademie Miroslava Ondrícka v Písku Písek
54 Evropský polytechnický institut Kunovice
55 Moravská vysoká škola Olomouc Olomouc
56 Vysoká škola telesné výchovy a sportu Palestra Prague
57 Rašínova vysoká škola Brno
58 Vysoká škola mezinárodních a verejných vztahu Praha Prague
59 Vysoká škola aplikovaného práva Prague
60 Akademie STING Brno
61 Vysoká škola obchodní a hotelová Brno Brno
62 Vysoká škola regionálního rozvoje Prague
63 Vysoká škola zdravotnická Prague
64 CEVRO Institut Prague ...
Reply With Quote
  #3  
Old February 21st, 2015, 01:59 PM
Super Moderator
 
Join Date: Nov 2011
Default Re: Colleges Of Czech Republic

Here, I am giving you list of the colleges and universities located in Czech Republic, Take a look on following list.

Public higher education institutions

Academy of Arts, Architecture and Design in Prague
Academy of Fine Arts in Prague
Academy of Performing Arts in Prague
Brno University of Technology
Charles University in Prague
College of Polytechnics Jihlava
Czech Technical University in Prague
Czech University of Life Sciences, Prague
Institute of Chemical Technology, Prague
Institute of Technology and Business in České Budějovice
Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem
Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Masaryk University
Mendel University in Brno
Palacký University, Olomouc
Silesian University in Opava
Technical University in Liberec
Tomas Bata University in Zlín
University of Economics, Prague
University of Hradec Králové
University of Ostrava
University of Pardubice
Electrical Engineering and Informatics
University of South Bohemia České Budějovice
University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences, Brno
University of West Bohemia
VŠB – Technical University of Ostrava

State higher education institutions

Police Academy of the Czech Republic
University of Defence in Brno

Private higher education institutions


Academia Rerum Civilium – School of Political and Social Sciences, Kolín
Akcent College
Anglo-American University
Architectural Institute in Prague
Banking Institute - College of Banking
Brno International Business School
Business School Ostrava
CEVRO Institute - School of Political Studies
College of Applied Law
College of Business in Prague
College of Economics and Management
College of European and Regional Studies
College of Information Management and Business Administration
College of International and Public Relations Prague
College of Karlovy Vary
College of Logistics
College of Nursing
College of Physical Education and Sport Palestra
College of Regional Development
College of Social and Administrative Affairs
College of Tourism and Hotel Management
College of Tourism, Hotel and Spa Management
European Polytechnic Institute - Kunovice Campus
Film Academy of Miroslav Ondříček in Písek
Institute of Hospitality Management in Prague
International Baptist Theological Seminary
Jan Amos Komensky University Prague
Josef Škvorecký Literary Academy
Karel Englis College, Brno
Metropolitan University Prague
Moravian College Olomouc
NEWTON College
Prague College of Psychosocial Studies
Private College of Economic Studies
Private College of Economic Studies Znojmo
Rašín College
Real Estate College - Institute of Frank Dyson
STING Academy, Brno
Škoda Auto University
Unicorn College
University of Applied Psychology
University of Finance and Administration
University of New York in Prague
Westmoravian College, Třebíč
__________________
Answered By StudyChaCha Member
Reply With Quote
Reply


Reply to this Question / Ask Another Question
Your Username: Click here to log in

Message:
OptionsAll times are GMT +6.5. The time now is 10:54 AM.


Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2021, vBulletin Solutions, Inc.
Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0 PL2

1 2 3 4 5 6 7 8