Main Exams MBA Jobs Blog Sitemap
2017-2018 StudyChaCha
General Topics>Free Online MPSC Test in Marathi
Unregister90 05:33 PM November 18th, 2012
Hy Can you tell me that which link can provide me the Maharashtra Public Service Commission Free Online Test in Marathi and give me the link if possible?
Reply

Rahul Pratik 09:34 AM November 19th, 2012
I am giving you the information regarding to the Assistant Controller of Rationing, Group-B examination of Maharashtra Public Service Commission

I am providing you the examination paper of prvious year

I am attaching the Pdf file in which you can see the question papers.

Through help of these you can easily make your examination strategy and doing preparation fo the examination

In this exam there is objective type of questions asked from the candidates
Attached: Assistant Controller of Rationing, Group-B examination of MPSC.pdf (1.52 MB) 
Reply
Unregistered 04:53 PM August 6th, 2013
i have job in police department in maharashra
Reply
abhaypatil539@gmail.com 10:05 AM August 27th, 2013
लिबिया मध्ये हत्या झालेले क्रीस्ताफर स्टीव्हन हे कोणत्या देशाचे राजदूत होते?
Reply
ratnakarkamble1011 03:38 PM December 14th, 2013
can u tell me the procedure to study the maths needed for sti exam
Reply
Aakashd 09:09 AM December 18th, 2013
As you are looking here free online study material for preparation of MPSC recruitment test in Marathi language so here I am providing same you can download from our site on free of cost;


1.व्यापारी पतपत्र कोण देते ?

आयात करणारा

निर्यात करणारा

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया


2.जागतिक व्यापार संघटनेच्या कार्याचा आरंभ कधी झाला ?

1991

1995

1993


3.पुढीलपैकी कोणता देश सार्क या संघटनेचा सभासद नाही ?

भारत

पाकिस्तान

सिंगापोर


4.पुढीलपैकी कोणत्या संघटनेचे जागतिक व्यापार संघटनेत (W.T.O) रुपांतर झाले ?

इ इ सी

ग्याट

फेरा


5.भारतीय निर्यात विषयक मुल्यासंदर्भात खालील कोणता वस्तुगट अधिक महत्वाचा आहे ?

हस्तकला

तयार कपडे

चामडे व चामडी वस्तु


6.सन १९९४ पासून खालीलपैकी कोणत्या खात्यावर भारतीय रुपया हे मुक्त परिवर्तनीय चलन बनविले गेले ?

चालू खाते

बचत खाते

भांडवली खाते


7.सहकारी बँकाची संरचना किती स्तरीय असते ?

1

2

3


8.भारतात मध्यवर्ती बँकेची कार्ये पार पाडण्याची जबाबदारी कोणत्या बँकेवर आहे ?

रिझर्व बँक ऑफ इंडिया

सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया

स्टेट बँक ऑफ इंडिया


9.विभागीय ग्रामीण बँका कोणासाठी कार्य करतात ?

ग्रामीण भागातील दुर्बल घटक

फक्त लहान शेतकरी

फक्त ग्रामीण भागातील लघु उद्योग संस्था


10.भारतातील सहा प्रमुख बँकाचे राष्ट्रीयीकरण कोणत्या वर्षी झाले ?

1969

1980

1991


11.नरसिम्हन समितीची महत्वाची शिफारस ...हि आहे

बँकिंग पद्धतीची कार्यक्षमता व परिणामकारकता वाढविणे

बँकिंग पद्धतीचे आधुनिकीकरण करणे

वरील दोन्ही


12.राष्ट्रीय शेयर बाजारच्या व्यापारी व्यवहाराची सुरुवात केव्हा झाली ?

1994

1992

1985


13.सन २००१ मध्ये मंजूर करण्यात आलेल्या वित्त विधेयकानुसार आय्कार्मुक्त वार्षिक उत्पन्न रु .....आहे

30000

50000

35000


14.संसदेच्या सार्वजनिक लेख समितीचे कार्य म्हणजे ....

सार्वजनिक लेखा परीक्षण करणे

सार्वजनिक लेखांची सतर्कता पूर्वक देखरेख व तपासणी करणे

अहवाल सदर करणे


15.व्यवसाय कर ...कडून आकारला जातो

राज्य सरकार

नगर पालिका

केंद्र सरकार


16.खालीलपैकी कोणत्या करांची आकारणी व वसुली केंद्र सरकार करते परंतु त्याचे वाटप मात्र केंद्र व राज्य सरकारमध्ये केले जाते ?

उत्पादन कर व प्राप्ती कर

उत्पादन कर व जकात

जकात व प्राप्ती कर


17.सन २००० मध्ये भारताचे अदत्त परकीय कर्ज किती होते ?

९८.५ अब्ज अमेरिकन डॉलर

५०.० अब्ज अमेरिकन डॉलर

८०.० अब्ज अमेरिकन डॉलर


18.सन १९९९ मध्ये नेमलेली राजा चेलय्या समिती ...या नावाने सुद्धा ओळखली जाते ?

कर सुधारणा समिती

आर्थिक सुधारणा समिती

प्रत्यक्ष कर सुधारणा समिती


19.दुसरी पंच वार्षिक योजना कोणत्या प्रतीमानावर आधारित होती ?

प्रा पी सी महालनोबीस

प्रा हेराल्ड

डॉ अशोक रुद्रा


20.अकराव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष कोण होते ?

के सी पंत

एन डी तिवारी

ए एम खुस्रो

Here is attachment for more paper
Attached: MPSC Test free study material.doc (64.0 KB) 
Reply
Unregistered 11:37 AM December 20th, 2013
Can any of you here tell me where I can start MPSC online practice test in marathi??
Reply
Aakashd 11:39 AM December 20th, 2013
There are many sites in Internet which provides MPSC online practice test in marathi, among them here I am giving you example of one such site

Go to the official site - mpsconline.weebly.com/

This page look likes below image

mpsconline.weebly.com/

At this page, click on - MPSC Online Test
Under this section you will find various test
For example click on - MPSC Online Practice Test -2
You will get test paper which look likes below imageStart doing your test
Reply
Unregistered 03:42 PM January 20th, 2015
tell me about mpsc question paper pdf files
Reply
Unregistered 08:39 PM August 22nd, 2015
WHAT IS FAMOUS HAWAMAHAL IN CITY
Reply
Similar Discussions
MPSC Notes PDF in Marathi
MPSC New Syllabus in Marathi
MPSC Books In Marathi MPSC Books in Marathi & English
MPSC Study Material Free Download
MPSC Papers Free Download
MPSC point wise notes for PSI Exam In Marathi
MPSC Question Paper PDF Marathi
AIEEE Free Online Test
MPSC Notes free download
MPSC Study Material Marathi Download
AIEEE online mock test free
MPSC Question Paper In Marathi
IIT JEE Free Online Test Series
Free MHT CET Online Test
LSAT Online Practice Test Free
GATE online test series free
MPSC Online STI
CET Online Test Free
AIEEE Free Online Test Free
Free Online AIEEE Mock Test

Reply Up

1 2 3 4 5 6 7 8 9